یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۰۴:۵۲:۲۹
فرمانداری شهرستان فریدن

معین الدینی فرماندار فریدن : استمرار تمدنهای بزرگ موکول به جمعیت است و تمدنهایی استمرار داشتند که جمعیت قابل توجهی نیز داشتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – مقام فرماندار اذعان داشت دستگاههای متولی حتما باید نگرش محلی را  متناسب با قانون موجود ترسیم نمایند ضمن اینکه زندگی ماشینی و اشتغالات نیز در این خصوص بی تاثیر نمی باشند .هر چند جامعه جهانی هم به دلیل احساس نیاز تمهیداتی برای برخی ضعفهای موجود اندیشیده اند اما […]

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – مقام فرماندار اذعان داشت دستگاههای متولی حتما باید نگرش محلی را  متناسب با قانون موجود ترسیم نمایند ضمن اینکه زندگی ماشینی و اشتغالات نیز در این خصوص بی تاثیر نمی باشند .هر چند جامعه جهانی هم به دلیل احساس نیاز تمهیداتی برای برخی ضعفهای موجود اندیشیده اند اما باید به حد اعلا باشد

ضمن تقدیر  از حضور حاضران و ارائه مطالب کارشناسی با بیان اینکه از گذشته جمعیت بعنوان عامل تمدن ساز و استمرار تمدن ها  یاد شده است اظهار داشت بدون در نظر گرفتن کانونهای جمعیتی و انسان بعنوان مبنای همه توسعه ها هیچ توسعه ای امکان پذیر نیست و استمرار تمدنهای بزرگ موکول به جمعیت است و تمدنهایی استمرار داشتند که  جمعیت قابل توجهی نیز داشتند.

رئیس کارگروه اجتماعی ،سلامت و خانواده شهرستان تاکید نمود در علوم امروز هم به مسائل جمعیتی در قالب نیروی انسانی توجه ویژه شده و نیروی انسانی بعنوان مبنای توسعه معرفی گردیده است که طبیعتا از این محور توسعه هر جامعه ای غافل شود از چاله به چاه افتادن است و پیامدهایی هم به همراه دارد و دلایل و شواهد متعددی هم منجر به این وضعیت می شود و این موضوع تنها مربوط به جامعه ما نبوده و عموما در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است که  به سمت ترمیم این مشکل پیش می روند و ما نیز علیرغم اراده ای که در مجموعه نظام وجود دارد به دلایلی که برخی عزیزان اشاره نمودند در مقام اجرا موفق نبوده ایم.

نماینده عالی دولت در شهرستان خاطر نشان نمود در خصوص جمعیت دو نکته اساسی پیری و سالمندی و کاهش جمعیت مطرح می باشد که ضمن دارا بودن مختصات  مشترک تفاوت هایی هم دارند و هر دو آسیب زا هستند  و بعضا به دلیل برخی افراطها بوجود آمده اند بعنوان نمونه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر باعث گردید در روستاهای شهرستان زیرساختهای آموزشی و مدارس مهیا است اما تعداد دانش آموزان اندک و ناگزیر بایداز آن روستا برای ادامه آموزش یا همراه با خانواده یا به تنهایی  به روستاها و شهر مهاجرت نماید که بعضا در برخی مواردی که به ظاهر نکات مثبتی دارند در صورت افراط آسیب زا خواهند شد  و یا پیری جمعیت جامعه را از قشر جوان مولد و توانمند محروم می کند که این بخش هم آسیب زا است و اگر قرار است کنکاشی در قالب جوانی جمعیت شود باید این آسیب ها هم شناسایی و مرتفع گردد

معین الدینی سپس با  اشاره به سخنان حاضرین در خصوص فرهنگ سازی و اطلاع رسانی  اذعان نمود  بخش عظیمی از امور به فرهنگ سازی برمی گردد که هر کجا هم به آن بی توجهی شده دچار آسیب شده ایم و اگر برخی دوستان این موضوع را با تردید بیان نمودند من با قاطعیت عنوان می دارم که همه کار با فرهنگ سازی است که البته این فرهنگ هم تعریف داشته و بخشی از مسائل اجرایی ما  متاثر از مسائل فرهنگی  است .

وی در تکمیل سخنانش افزود زمانی که ما خطر را احساس کردیم و قبل از اینکه از چاله به چاه بیفتیم  بخشنامه ها و دستورالعملهایی ابلاغ گردید و سیاستگزاریهای خوبی هم انجام شد اما  اینکه چرا کار به خوبی پیش نرفت و جرقه هایی که بود افول کرد و پیگیری نشد و در مرحله ابتدایی ماند به این دلیل بود که قول و  قراری می گذاریم که همین بدقولی باعث از دست رفتن اعتماد عمومی می شود و آسیب هایی هم از این دست دارد.

رئیس کارگروه اجتماعی ،سلامت و خانواده شهرستان با تاکید بر اینکه  همه چیز در فرهنگ خلاصه می شود افزود حتی اجراهای ما هم به نوعی متاثر از فرهنگ است که البته فرهنگ به معنی گفتمانهای معمول نیست و در بسیاری مواقع در حوزه اجرا هم وقتی فرهنگ تسری پیدا نکند دچار آسیب می شویم بعنوان مثال در همین مسائل اجرایی محدودی که در  حوزه تاثیرگذاری جمعیت داریم چون این فرهنگ قالب بر جامعه و حتی در خود دستگاههای اجرایی نیست و در اجرای آن حداقلها هم با تعلل عمل می کنیم و همراهی خوبی نداریم که این دو آسیب دارد که به سرمنزل مقصود نمی رسیم و از برنامه عقب می مانیم و هم فراتر از آن ذهنیت منفی که در اقشار مختلف ایجاد می شود که در آینده دیگر اعتماد نکنند. و همین همراهی نکردن با حداقلهایی از فرهنگ  متاثر از این نکته است که ما همچنان باور نداریم که خطر بغل گوش ما است .

ایشان افزود مشکل جمعیت مخصوص قشر خاصی نبوده و شامل همه اقشار می گردد بعنوان نمونه تن ندادن به ازدواج و فرزند آوری در خانواده های متمول بیشتر است و اقشار ضعیف و یا افرادی که رفاه نسبی دارند به دلیل تعلق خاطر بیشتری که به فرهنگ دینی دارند علیرغم اینکه در تنگنا هستند همراهی بیشتری داشته پس نشان از این دارد که بعد اصلی قضیه بعد فرهنگی است. و منحصر به شعارها نبوده و باید فرهنگ اصلاح شود.

معین الدینی در ادامه به برگزاری جلسات مستمر با موضوع سیاستهای جمعیتی با نگرش خاص شهرستانی و برنامه ریزی بر اساس شرایط و اقتضائات محلی شهرستان تاکید نمود و گفت با توجه به آمار ارائه شده ما با کاهش جمعیت مواجه هستیم اما نسبت به آمار استانی در وضعیت بهتری قرار داریم و اشتیاق به فرزندآوری در شهرستان نسبت به استان در وضعیت بهتری قرار دارد.

 مقام فرماندار اذعان داشت دستگاههای متولی حتما باید نگرش محلی را  متناسب با قانون موجود ترسیم نمایند ضمن اینکه زندگی ماشینی و اشتغالات نیز در این خصوص بی تاثیر نمی باشند .هر چند جامعه جهانی هم به دلیل احساس نیاز تمهیداتی برای برخی ضعفهای موجود اندیشیده اند اما باید به حد اعلا باشد

رئیس کارگروه اجتماعی ،سلامت و خانواده شهرستان با بیان اینکه شهرستانهای فریدن بزرگ علیرغم وابستگی های   تاریخی،فرهنگی و اجتماعی که از زمانهای گذشته داشته اند اما به صورت جزئی تر اقتضائات خاص خود را نیز دارند بعنوان نمونه آمار طلاق و فرزند آوری هم بین شهرستان ما و شهرستانهای همجوار تفاوتهایی وجود دارد.

وی  با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابراز داشت این قانون زمانی موثر است که نه تنها در حوزه صرف فرهنگی بلکه در حوزه اجرایی دقیق پیگیری شود ما  نیازمند اصلاح فرهنگ هستیم و باید اقتضائات خاص محلی راببینیم ضمنا در جلسات آینده باید نگرش خاص دستگاهها را متناسب با قانون و مقررات موجود و اقتضائات خاص محلی در جلسات بررسی کنیم و البته چون جلسه ابتدایی بود مباحث بصورت نظری پیگیری گردید ولی ان شاالله در جلسات آینده بیشتر از ابعاد محلی و اجرایی با نگرش خاص قومی و محلی مسائل را بررسی و به سر منزل مقصود برسیم که ماحصل رفع نگرانی فراگیری باشد که مختص به شهرستان ،استان و یا کشور ما نبوده و مربوط به جامعه جهانی است.

توجه و کمک گرفتن از نهادهای اجتماعی و استفاده از پتانسیل آنهابه دلیل داشتن جایگاه و پایگاه مردمی قوی  ، ورود به مسائل اجرایی و حمایتی از جمله حرکت درمسیر تامین مسکن ،زمین و … از دیگر تاکیدات فرماندار بود

برچسب ها :
مطالب مشابه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، عزیزاله عباسی فرماندار در طی بازیدهای دوره ای از طرح های اشتغالزایی در شهرستان اینبار به همراه مسئول حراست فرمانداری، کارشناس امور اقتصادی فرمانداری و نماینده بنیاد برکت در شهرستان از طرح کار آفرینی پرورش ماهی های زینتی در روستای عادگان بازدید کرد. کار آفرین این طرح از تسهیلات […]

۱۱ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، فرماندار در برنامه آموزشی طرح جهش تولید در دیمزارها و افزایش پتانسیل عملکرد گندم آبی که به همت بسیج مهندسین و جهاد کشاورزی برگزار شده بود با تقدیر از دست اندرکاران این برنامه بیان کرد: هرچه راهکارهای بهره وری را یاد بگیریم سود ما بالا می رود و نیاز […]

۱۱ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، فرماندار فریدن به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، شهردار و اعضاء شورای شهر داران از عملیات آسفالت ریزی مسیر منتهی به یادمان شهدای گمنام شهر داران بازدید کرد. شایان ذکر است سال ۱۳۸۲ بود که پنج کبوتر خونین بال بر بلندای تپه شهدای شهر داران در استان اصفهان […]

۱۱ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن،  فرماندار در دیدار با مردم روستای گل امیر از اهالی روستا به جهت حضور در مسجد تقدیر کرد و اظهار داشت:  از افتخارات مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت به مردمانی ولایی و همیشه در صحنه است زیرا اگر حضور مقتدرانه مردم در عرصه های مختلف نبود هیچ‌گاه نظام […]

۱۱ آذر ۱۴۰۲
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + دوازده =