یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰:۰۹:۰۰
فرمانداری شهرستان فریدن

کار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان با همکاری و محوریت  دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به مناسبت روز اول هفته دولت، رویداد کار‌کشف به منظور گسترش اشتغال‌پذیری بانوان شهرستان با شعار اشتغال، امید، آینده را برگزار کردند. بانوان شهرستان با حضور در این کارگاه یک روزه که […]

۱۸ شهریور ۱۴۰۲