پروژه های نیمه ساخت

بازدید از طرح توسعه اورژانس شهید رجایی داران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن،  عزیزاله عباسی فرماندار شهرستان فریدن به همراه رئیس بیمارستان شهید رجایی و جمعی از مسئولان از پروژه نیمه تمام بیمارستان بازدید کردند و همچنین در جریان طرح توسعه اورژانس شهید رجایی نیز قرار گرفتند.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱