چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۲:۵۶:۱۴
فرمانداری شهرستان فریدن

هفته مهارت ،فنی و حرفه ای ،کارآفرینی ،فرماندار فریدن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – عباسی فرماندار با همراهی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر داران از مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای شهرستان بازدید نمودند. مقام فرماندار در جریان این بازدید ضمن تبریک هفته مهارت ،کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای به رئیس ،کارکنان و مربیان این مجموعه برنیاز سنجی […]

۴ مرداد ۱۴۰۱