چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲:۳۹:۰۸
فرمانداری شهرستان فریدن

هفته معلم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، جشن بزرگی به مناسبت بزرگداشت هفته معلم در سینما فرهنگ شهرستان فریدن به همت آموزش و پرورش شهرستان در طول سه روز برای معلمان در مقاطع مختلف برگزار می شود. در روز اول این جشن فرماندار، معاونت برنامه ریزی و توسعه، بخشداران بخش مرکزی و زنده رود، رئیس آموزش […]

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲