شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۰:۱۱:۲۲
فرمانداری شهرستان فریدن

هفته دولت فریدن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، دولت سیزدهم در زمینه بهداشت و درمان در این سال های اخیر بسیار پرتلاش واردشده و کارهای بزرگی را به سرانجام رسانده است که کنترل و مهار کرونا یکی از عملکردهای درخشان دولت سیزدهم بود. دولت سیزدهم در حوزه درمان شهرستان فریدن نیز عملکرد درخشانی از خود به جای […]

۶ شهریور ۱۴۰۲