چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۰۶:۰۱:۵۲
فرمانداری شهرستان فریدن

هفته دولت ،فرماندهی انتظامی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – سرهنگ بهارلو فرماندهی انتظامی شهرستان با همراهی تعدادی از کادر انتظامی شهرستان با حضور در فرمانداری هفته دولت را به نماینده عالی دولت در شهرستان تبریک و برای تمامی دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی توفیق و سلامتی نمود

۹ شهریور ۱۴۰۱