یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰۹:۵۴:۲۰
فرمانداری شهرستان فریدن

هئیات مذهبی داران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، عزیزاله عباسی فرماندار به همراه معاونان، اعضای شورای تامین، شهردار و اعضای شورای شهر داران ضمن بازدید از هیئت های مذهبی شهر داران به عزاداری امام حسین (ع) در میان مردم انقلابی و متدین این شهر پرداختند.

۴ مرداد ۱۴۰۲