شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
۱۴:۴۹:۵۰
فرمانداری شهرستان فریدن

موسسه آیت الله بهاءالدینی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، دیدارهای مردمی فرماندار که به صورت مستمر برگزار می شود اینبار وی را راهی مسجد کوچک چهارده معصوم شهر داران کرد، مسجدی که در آن جوانان تحت نام موسسه ی قرآنی آیت الله بهاءالدینی کار تربیتی با آموزه های قرآنی را هدایت می کنند. وقت نماز مغرب و عشا […]

۱۸ تیر ۱۴۰۱