شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۱:۱۷:۲۴
فرمانداری شهرستان فریدن

ممحمد فصیحی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، خلاصه ی از گزارش عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فریدن طی کلیپی منتشر شد.

۸ شهریور ۱۴۰۲