پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶:۰۲:۱۹
فرمانداری شهرستان فریدن

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، فرماندار فریدن در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ضمن خیرمقدم با اشاره به شرایط خاص شهرستان فریدن در تولید و دامپروری و لزوم وصول عادلانه مالیات در راستای ایجاد نظم و انضباط اقتصادی بیان نمود: مالیات می بایست از مسیر صحیح و به صورت عادلانه و در […]

۱۹ شهریور ۱۴۰۲