جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۰۰:۳۹:۰۳
فرمانداری شهرستان فریدن

فیلم

http://fereydan.gov.ir/wp-content/uploads/2022/10/ab8086b013bb21388f66cc647bfaba7f47984773-360p.mp4
۱۹ شهریور ۱۴۰۲