چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳:۱۷:۲۳
فرمانداری شهرستان فریدن

شورای هماهنگی بانک ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، فرماندار در جلسه شورای هماهنگی بانک ها با اشاره به دغدغه حل مشکلات شهرستان، اظهار داشت: مدیران بانک از فرزندان این سرزمین هستند دغدغه شهرستان را دارند و خواهان پیشرفت آن هستند. عزیزاله عباسی با بیان اینکه در دولت سعی شده تا موانع تولید کاسته شود، تاکید کرد: متقاضیان […]

۹ اسفند ۱۴۰۱