یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۰۲:۳۵
فرمانداری شهرستان فریدن

شورای دوره ششم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – فرماندار افزود شوراها زمینه ساز موفقیتهای بزرگی بوده و می باشند اما یکی از اضلاع مهم که می تواند این موفقیت را تضمین نماید ضلعی به نام انتخاب شوندگان است زیرا اگر ما این جمع ارزشمند را نداشتیم و افرادی اهلیت ورود به مسائل اجتماعی را نداشته باشند […]

۳۰ آذر ۱۴۰۰