شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۰:۱۴:۲۹
فرمانداری شهرستان فریدن

شورای آموزش و پرورش ،اوقات فراغت،اماکن مازاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست عباسی فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد. رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان پس از استماع گزارش اعضا ، پیشنهادات و راهکارها در خصوص دستور کار جلسه با تاکید بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اظهار داشت در […]

۱۴ تیر ۱۴۰۱