شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۰:۵۵:۱۴
فرمانداری شهرستان فریدن

شهرک صنعتی دهگاه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، جلسه ساماندهی اراضی دهگاه نهرخلج بخش زنده رود  با حضور عزیزاله عباسی فرماندار ، رسول سواری مدیر عامل شرکت  شهرک های صنعتی استان، محمد صالحی نماینده چهار شهرستان فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین  میاندشت و کارشناسان ستادی در مکان سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. فرماندار ضمن خیر مقدم و […]

۲۶ تیر ۱۴۰۱