دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۲۳:۴۳:۳۸
فرمانداری شهرستان فریدن

شهرداری دامنه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، شهرداری دامنه در توسعه پایدار و بالندگی به عنوان ورودی شهرستان در یکسال اخیر با همت و کار مضاعف  و مساعدت دولت سیزدهم دستاوردهای ارزنده ای را در همه عرصه های مدیریت شهری خلق نموده است که بخشی از آن در کلیپ ذیل مشاهده می فرمایید.

۸ شهریور ۱۴۰۲