سفر استاندار به فریدن

گزارش تلویزیونی|سیزدهمین کاروان خدمت |شهرستان فریدن

۲ آبان ۱۴۰۱