چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۴:۰۷:۰۰
فرمانداری شهرستان فریدن

سخنرانی پیش از خطبه ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، به اطلاع مردم فهیم، شریف و همیشه در صحنه شهرستان فریدن می رساند سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته ۳ تیر ۱۴۰۱، عزیزاله عباسی فرماندار شهرستان فریدن خواهد بود.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲