پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶:۴۱:۳۷
فرمانداری شهرستان فریدن

ستاد خدمات سفر فریدن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – رئیس ستاد سفر شهرستان در تکمیل سخنانش افزود در ستاد سفر باید برای امنیت جانی ،امنیت تردد و ترافیک  ،امنیت بهداشتی و معرفی همه جانبه شهرستان برنامه ریزی نمود اولین جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان به ریاست معین الدینی فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد. معین الدینی […]

۴ دی ۱۴۰۰