سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳
۰۵:۱۲:۰۶
فرمانداری شهرستان فریدن

ساختمان پزشکی قانونی شهرستان فریدن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، منصور فیروز بخت مدیرکل پزشکی قانونی ظهر روز گذشته با عزیزاله عباسی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار با محوریت تعیین و تکلیف ساختمان پزشکی قانونی شهرستان فریدن برقرار شد و همکاری و هماهنگی در رفع موانع های موجود از مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود. […]

۲۲ شهریور ۱۴۰۲