شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۰:۳۳:۰۳
فرمانداری شهرستان فریدن

روز جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، دو طرح آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی فریدن در مزارع روستا‌های درختک و سفتجان این شهرستان به مناسبت روز جهاد کشاورزی افتتاح شد. طرح آبیاری بارانی زمین‌های کشاورزی روستای سفتجان در مساحت بیش از ۳۳ هکتار و با ۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان هزینه افتتاح شد که […]

۲۹ خرداد ۱۴۰۲