دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۳:۴۴:۲۶
فرمانداری شهرستان فریدن

رد یا تایید صلاحیت ها

به گزارش کمیته اطلاع رسانی کار گروه برگزاری انتخابات شهرستان فریدن، فرآیند انتخابات طبق زمانبندی که از قبل اعلام شده است بدون هیچ وقفه ای در حال اجراء است. شایان ذکر است تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط هیات نظارت استان با کسب نظر از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و اعلام نتیجه […]

۱۰ دی ۱۴۰۲