جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۳:۵۵:۳۱
فرمانداری شهرستان فریدن

دولت مردمی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، عملکرد بخش مرکزی شهرستان فریدن در قالب تیزر کوتاه منتشر شد.  

۸ شهریور ۱۴۰۲