چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۲:۵۱:۳۵
فرمانداری شهرستان فریدن

خبرگان رهبری، انتخابات ، رای ملت

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات کارگروه اجرایی حوزه انتخابیه فریدن ، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت – فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان اصفهان اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان را به شرح زیر آگهی نمود .  

۳۰ بهمن ۱۴۰۲