چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۳:۰۴:۱۱
فرمانداری شهرستان فریدن

حوزه انتخابیه فریدن ، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات کارگروه اجرایی حوزه انتخابیه فریدن ، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت – فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه  فریدن ، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت اسامی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه را به شرح زیر آگهی نمود.

۳ اسفند ۱۴۰۲