چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱:۴۶:۵۳
فرمانداری شهرستان فریدن

حق بیمه مسکن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، بعد از مراجعات مکرر متقاضیان ساخت مسکن در خصوص افزایش حق بیمه مسکن و مضاعف شدن هزینه های ساخت، باعث گردید فرماندار به صورت سرزده از تامین اجتماعی شهرستان بازدید کنند. فرماندار در این بازدید در جریان چگونگی پرداخت حق بیمه های مسکن قرار گرفت، در این میان متقاضیان […]

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲