پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰۰:۵۹:۵۹
فرمانداری شهرستان فریدن

جلسه شورای اداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، اولین جلسه شورای اداری فریدن در سال ۱۴۰۳ با حضور عزیزاله عباسی فرماندار فریدن، امام جمعه شهر داران، منتخب مردم شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت و دیگر مسئولان دستگاهای اجرایی در مسجد گلستان شهدای شهر داران برگزار شد.

۸ فروردین ۱۴۰۳