پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰۰:۵۷:۲۲
فرمانداری شهرستان فریدن

جلسه توجیهی و آموزشی

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت،  جلسه توجیهی و آموزشی اعضای هیأت بازرسی انتخابات فریدن با حضور فرماندار رئیس حوزه انتخابیه چهار شهرستان در کانون ولایت شهر داران برگزار شد.

۹ اسفند ۱۴۰۲