پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰۰:۱۷:۲۳
فرمانداری شهرستان فریدن

باز آفرینی شهری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با اشاره به ابلاغ بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی درخصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید […]

۳۰ دی ۱۴۰۲