پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵:۳۴:۰۹
فرمانداری شهرستان فریدن

بازمانده از تحصیل

به گزارش فرمانداری شهرستان فریدن، جلسه کارگروه اجتماعی ،سلامت و خانواده شهرستان با محوریت اقدامات انجام شده در خصوص دانش آموزان بازمانده از تحصیل در شهرستان به ریاست معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی و با حضور اعضا برگزار شد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار در راستای شناسایی افراد بازمانده از تحصیل در شهرستان با […]

۳ اسفند ۱۴۰۱