چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۴:۳۸:۱۶
فرمانداری شهرستان فریدن

اعظم باقری

به گزارش روابط عمومی فرماندار فریدن، فرماندار در همایش فرزندآوری و جوانی جمعیت با بیان اینکه قبل از انقلاب هیچگونه امکانات نبود اما شاهد بودیم که خانواده ها چندین فرزند دارند، تاکید کرد: امروزه با اینکه کشورمان جمعیتش چندین برابر شده  و شاهدیم امکانات آن نیز افزایش یافته است بنابراین فرزند آوری مانع توسعه و […]

۲۷ تیر ۱۴۰۲