پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵:۰۰:۴۳
فرمانداری شهرستان فریدن

اصفهان امروز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن به نقل از اصفهان امروز، فرماندار فریدن از تخصیص ۱۰ لیتر بر ثانیه آب به شهرک گلخانه ای فریدن انتقاد کرد. عزیز ا… عباسی گفت: مشکل اعتبار شهرک گلخانه‌ای حل شده است ولی آب کافی برای فعالیت دائم این شهرک اختصاص نیافته و فعالیت در این شهرک را به […]

۲۰ تیر ۱۴۰۱