چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۵:۱۸:۳۸
فرمانداری شهرستان فریدن

اشتغال و سرمایه گذاری ، مهارتورم و رشد تولید،فریدن،فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن – فرماندار اظهار داشت در راستای ایجاد فرصت های شغلی در شهرستان که توسط سامانه ملی رصد اشتغال کشور مورد پایش قرار گرفت فریدن با ۱۴۳/۶۲ درصد (یکصد و چهل و سه ممیز شصت و دو درصدی ) پیشرفت رتبه اول استانی را کسب نمود. وی افزود تعداد تعهد […]

۱۵ فروردین ۱۴۰۲