یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۲۹:۴۳
فرمانداری شهرستان فریدن

ارز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، امروز با فرماندار شهرستان، معاون سیاسی ، رئیس جهاد کشاورزی و همراهانشان برای بازدید راهی هنرستان سروش شدیم، هنرستانی که دالانکوه زیبا را در کنار خود می بیند و یکی از چهار هنرستان سروش استان اصفهان بشمار می رود. هنرستان کشاورزی سروش فریدن با قدمتی افزون بر ۳۵ سال […]

۱۸ دی ۱۴۰۱