پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳:۰۵:۴۷
فرمانداری شهرستان فریدن

احرار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدن، عزیزاله عباسی فرماندار به همراه رئیس دامپزشکی، رئیس جهاد کشاورزی، کارشناس های شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی از سپتیک پساب گاوداری احرار فریدن و محل نگهداری دام این گاوداری بازدید کردند. شایان ذکر است این بازدید در پی مطالبات مردمی از نحوه مدیریت نادرست پساب این گاوداری و […]

۸ مهر ۱۴۰۲