فرمانداری فریدن
خانه
شهداي گرانقدر شهرستان
مردان جهاد ؛ مردان حقيقت و عدالتند و در دفاع از مظلوم شتاب دارند :

سلام ، سلام به اشكهاي ريخته در رثايت ، به آتش غم تو كه در سينه ها به فوران است و هيچ گاه به سردي نگرايد . سلام به خون پاكت ، به ريختن و جوشش آن ، خروش نقشهاي آزاده را در طول تاريخ به همراه دارد . سلام به حماسه تو و يارانت كه رويش آن در رگهاي هر انسان عاشق و صالح ، جاري است و از جوامع انساني ، مردان و زناني مي سازد كه شمشيرشان گريه براي تو ، راهشان نهضت خونين تو ، عزتشان قيام و افتخار شان شهادت باشد . مرداني كه مرد جهاد و حماسه اندئ و بر كشور دلشان سلطان ، فقط حسيناست و شعارشان هم « هيهات مناالذله » .

مردان جهاد ؛ كه در مدرسه تو درس خوانده باشند ، سربازان ولايتند و با يك اشاره ، تحقق دهنده امر ولي امر .
مردان جهاد ؛ منتظران شهادتند و در «عندربهم يرزقون » حيات مي يابند و شهادت نقطه آغاز زندگي است .
مردان جهاد ؛ از قيله سپيده اند و از نگاهشان ستاره مي بارد .
مردان جهاد ؛ آيه هاي صبح اند در دل شب ، دل به دريا مي سپارند و سر به دلدار .
مردان جهاد ؛ اهالي قبيله تضرع اند با بالهاي اشك و نيايش .
مردان جهاد ؛ زاهدان شب اند و شيران روز ...
مردان جهاد ؛ مردان حقيقت و عدالتند و در دفاع از مظلوم شتاب دارند ...
آري مردان جهاد ؛ از قبيله كاروان عاشورايند كه با خون سرخ خود كربلا را از حصار غربت خارج ساخته اند .
مردان جهاد ؛ چراغ راه راهيان جاده ها هستند و همچون فانوس در دل تاريك اين جهان براي راهيان نور ميدرخشند و سرانجام ... مردان جهاد در انتظار مصلح كل ، خود صالحند .


مقام شهيد :

شهادت از برترين واژه هاي فرهنگ اسلامي و از مقدس ترين مفاهيم معارف الهي است . شهادت اوج كمال است آنگاه كه انسان تمام هستي خود را يكجا نثار مي كند و قطره وجودش به بيكران هستي مطلق مي پيوندد .
شهيد مصداق عيني شهادت است كه با انتخاب آگاهانه و در كمال خلوص ، هستي خود را يكجا به آفريدگار جهان تقديم مي كند و به سرچشمه بقا و حيات ، پيوند مي يابد .
« براي كساني كه در راه خدا كشته مي شوند نگويد مردگانند بلكه آنها زنده اند لكن شما درك نمي كنيد » . ( سوره بقره آيه 154)
اين آيه ضمن آن كه بر زنده لودن شهدا تاكيد مي ورزد ، درك اين مقام را از حيطه شعور و فهم بشر در اين دنيا خارج مي شمارد . در حالي كه آيه فوق از به كار بردن تعبير امورات در مورد شهدا نهي مي كند ، در آيه اي ديگر از پندار مرده بودن آنان نيز نهي مي كند كه نه فقط به زبان نگوييد آنها مرده اند بلكه به دل راه ندهيد .
« از شهدا كه نمي شود چيزي گفت شهدا شمع محفل بشريتند . شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادي وصولشان عند ربهم يرزقون اند و از نفوس مطمئنه اي هستند كه مورد خطاب فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي پروردگارند . اينجا صحبت از عشق است و عشق ؛ و همانگونه كه مولانا در ترسيمش فرموده است :
چون قلم اندر نوشتن مي شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت


شفاعت شهيد :

با توجه به معني شفاعت و رابطه آن با هدايت در اين دنيا و نقشي كه شهدا در امتداد انبيا و علما براي هدايت مرئم ايفا مي كنند . جايگاه رفيع شهدا را مي توان دريافت . امام حسين شهيدي است كه منشا هدايت ميليونها انسان در اين دنيا و شفاعت آنان در آخرت شد .

وجود هشدي آنچنان است كه اگر نبودند اسلام در آغاز نهضت نبوي شكل مي گرفت و باز اگر شهداي كربلا نبودند دين حق استمرار نمي يافت . همچنين اگر شهداي دوران نهضت و انقلاب اسلامي در ايران نبودند انقلاب به پيروزي نمي رسيد و بالاخره اگر شهداي دفاع مقدس نبودند امروز اثري از جمهوري اسلامي در ايران باقي نمانده بود .

مي گويند كه پيامبر (ص) از شخصي شنيد كه در دعا مي گويد « اسئلك خير ما تسئل» خدايا بهترين خير را از تو درخواست مي كنم فرمود : اگر اين دعا مستجاب شود در راه خدا شهيد مي شود . بالاتر از هر نيكي كار نيكوكاري مگر شهادت كه هر گاه شخصي شهيد شود ديگر بالاتر از آن چيزي متصور نيست . شهيد در روز قيامت مقام شفاعت دارد . گفته شده شهداي صف اول حمله و خط شكن مقامشان برتر است . مجاهدان از در پي مخصوص وارد بهشت مي شوند و قبل از همه به بهشت مي روند و در بهشت جايگاه مخصوص دارند . تنها شهيد است كه ارزو مي كند دوباره به دنيا بيايد و بار ديگر شهيد شود . بهترين و برترين مرگها شهادت است و هيچ قطره اي محبوبتر از قطره خوني كه در راه خدا ريخته شود در نزد خدا نيست و در قيامت شهيد سلاح بدست با لباس رزم و بوي خوش به صحنه مي آيد و فرشتگان به او درود مي فرستند . اميدواريم كه ما هم بتوانيم پيرو راه اين شهيدان كه عزيزترين و گرانقدرترين پيروان مكتب حسيني هستند باشيم .

ياد گرامي شهيدان و خاطره دلاوري و پاكبازي آنان امروز نيز همانند هميشه ، چون گوهري تابناك بر تارك نظام جمهوري اسلامي ايران مي درخشد و ملت ايران و جوانان روشن ضمير اين مرز و بوم را به رشادت و عزت و اميد فرا مي خواند .

رهبر انقلاب اسلامي ( حضرت آيت الله خامنه اي )


قداست شهيد :

در اسلام واژه اي است كه قداست خاصي دارد ، اگر كسي با مفاهيم آشنا باشد و در عرف خاص اسلامي اين كلمه را تلقي كند احساس مي كند كه هاله اي از نور اين كلمه را فرا گرفته است (4) و آن كلمه « شهيد » است . اين كلمه در همه عرفها توأم با قداست و عظمت است ، چيزي كه هست معيارهاي متفاوت است .

از نظر اسلام ، هر كس به مقام و درجه « شهادت » نائل آيد كه اسلام با معيارهاي خاص خودش او را شهيد بشناسد ، يعني واقعاً در هدف هاي عالي اسلامي ، به انگيزه برقراري ارزشهاي واقعي بشري كشته بشود به يكي از عاليترين و راقيترين درجات و مراتبي كه يك انسان ممكن است در سير صعودي خود نائل مي گردد . از نوع تعبير و برداشت قرآن درباره شهدا و از تعبيراتي كه در احاديث و روايات اسلامي در اين زمينه وارد شده است مي توان منطقه اسلام را شناخت و علت قداست يافتن كلمه را در عرف مسلمانان دريافت .

شهيد از آنجايي كه قداست مي يابد كه شهادت مرگي است كه انسان با توجه به خطرات احتمالي يا ظني به خاطر هدفي مقدس و انساني و به تعبير قرآن « في سبيل الله » از آن استقبال كند .

شهادت دو ركن دارد :
1. در راه خدا و في سبيل الله باشد .
2. آگاهانه باشد .

پس شهادت ، قداست خود را از اينجا كسب كرد كه فدا كردن آگاهانه تمام هستي خود است در راه هدف مقدس .


منطق شهيد :

هر كس و هر گروه منطقي دارد ، يعني طرز تفكري دارد ، هر كس پيش خود معيارهايي دارد و با آن معيارها درباره كارها و بايدها و نبايدها قضاوت مي كند . شهيد منطق ويژه اي دارد ، « منطق شهيد » را با منطق افرا ديگر نمي شود سنجيد . شهيد را نمي شود در منطق افرا دمعمولي گنجاند ، منطق او بالاتر است ، منطقي است آميخته با منطق عشق از يكطرف ، و منطق اصلاح و مصلح از طرف ديگر . بنابراين اگر دو منطق را با هم تركيب كنيم : منطق يك مصلح دلسوخته براي اجتماع خودش ، و منطق يك عارف عاشق لقاي پروردگار خودش ، و به تعبير ديگر اگر شور يك عارف عاشق پروردگار را با منطق يك نفر مصلح ، با همديگر تركيب كنيم از انها منطق شهيد بوجود مي‌آيد .

منطق شهيد منطق ديگري است ، منطق شهيد ، منطق سوختن وروشن كردن است ، منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه براي احياي جامعه است . منطثق دميدن روحبه اندام مرده ارزشهاي انساني است . منطق حماسه آفريني است . منطق دورنگري است . يكي هم شهيد است ، از راه خون خود ، خودش را در اجتماع جاويد مي كند ، يعني خون جاويد در اجتماع بوجود مي آورد . به عبارت ديگر : يكي به فكر خود ارزش و ابديت و جاودانگي مي بخشد و آن عالم يا فيلسوف است . يكي ديگر به فن و هنر يا صنعت خود ارزش و ابديت و جاودانگي مي بخشد و آن صنعتگر يا هنرمند است و ديگري كه به حكمتهاي علمي و راهنمايي هاي خود ، اما شهيد به خون خو و در حقيقت به تمام وجود و هستي خود ارزش و ابديت و جاودانگي مي بخشد . خون شهيد براي هميشه در رگهاي اجتماع مي جهد .

در حقيقت هر گروه ديگر به قسمتي از مايملك خود جاودانگي مي بخشد و شهيد به تمام مايملك خود . پيغمبر فرمود :« فوق كل ذي بر حتي يقتل في سبيل الله و اذا قتل في سيسل الله فليس فوقه بر» يعين بالاست دست هر نيكوكاري ، نيكوكار ديگري است ، تا آنگاه كه در راه خدا شهيد شود ، همين كه در راه خدا شهيد شود ، ديگر بالادست ندارد .

اي قدمگاه ( جبهه ) شهدا . اي قدمگاه عاشق ترين عاشقان ، تو خوب ميداني كه چه سايه بلندي را از كف داده اي . بوسه هاي تو بر قدمهايي مي نشسته است كه استوارتر از عزم آنان را زمين باد ندارد . يادهايت را در خود تجديد كن تا انجا كه اگر هزارها سال نيز بگذرد ، تو را با اين نام بشناسند كه قدمگاه شهدا بوده اي .

شهداي ما در دوران هشت سال دفاع مقدس به كاروان بزرگ عاشورائيان پيوستند و در جوار حق تعالي زنده و در نعمات او مستغرق گشتند .

چه غافلند دنيا پرستان و بي خبران ، كه ارزش شهادت را در صحيفه هاي طبيعت جستجو مي كنند و وصف آن را در سروده ها و حماسه ها و شعرها مي جويند ، و در كشف آن از هنر تخيل و كتاب تعقل مدد مي خواهند و حاشا ! كه حل اين معما جز بخ عشق ميسر نگردد . شهادت هديه اي است از جانب خداي تبارك و تعالي براي آن كساني كه لايق هستند .

حضرت امام خميني قدس سره
اي كاش در دل ذره اي شور و نوا بود احوال ما با حالت ني همصدا بود
اي كاش شور جنگ در ما كم نمي شد اين نامرادي شيوه مردم نمي شد
اي كاش رنگ شهر بازيم نمي داد در جبهه يا زهرا بر باد مي داد
امشب دل از ياد شهيدان تنگ دارم حال و هواي لحظه هاي جنگ دارم
فرسنگها دورم زوادي محبت با يك دل خسته زنيش سنگ تهمت
مسموم شد ساقي و پيمانه شكسته از بخت بد درب شهادت گشته بسته
من ماندم و شرمندگي از روي ياران من ماندم و متن وصيت نامه پير جماران
من ماندم و شيطان نفس و جنگهايش من ماندم و شهر گناه و رنگهايش
داغي به روي داغهاي ديگرم شد از انچه مي ترسيدم آخر بر سرم شد
از زرق و برق شهر خود نيرنگ خوردم آن معنويات جنگ از ياد بردم
خود را به انواع گنه آلوده كردم در راه ناحق كوشش بيهوده كردم
از دفتر دل نام الله پاك كردم دل را به زير كوه عصيان خاك كردم
اكنون پشيمان آمدم با اين تمنا يا رب كرم كن جرم عصيانم ببخشا

ما مفتخريم كه ائمه معصومين ما صلوات الله و عليهم در راه تعالي دين اسلام و در راه پياده كردن قرآن كريم كه تشكيل حكومت عدل يكي از ابعاد آن است در حبس و تبعيد به سر برده و عاقبت در راه براندازي حكومت هاي جانرانه و طاغوتيان زمان خود شهيد شدند و ما امروز مفتخريم كه مي خواهيم مقاصد قرآن و سنت را پياده كنيم و اقشار مختلفه ملت ما در اين راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته جان و مال و عزيزان خود را نثار راه خدا مي كنند .

شما اي ملت مجاهد در زير پرچمي مي رويد كه در سراسر جهان مادي و معنوي در اهتزار است . بيابيد آن را يا نيابيد ، شما راهي را مي رويد كه تنها راه تمام انبيا عليهم السلام و يكتا راه سعادت مطلق است . در اين انگيزه است كه همه اوليا شهادت را در راه آن به آغوش مي كشند و مرگ سرخ را احلي من العسل مي دانند و جوانان شما در جبهه ها جرعه از آن را نوشيده و به وجد آمده اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما بايد به حق بگوييم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما .

قسمتي از وصيت نامه امام شهدا خميني كبير (ره)

فرياد برائت ما ، فرياد امتي است كه همه كفر و استكبار به مرگ او در كمين نشسته اند و همه تيرها و كمانها و نيزه ها به طرف قرآن و عترت عظيم نشانه رفته اند و هيهات كه امت محمد (ص) و سيراب شدگان كوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلت بار و به اسارت غرب و شرق تن در دهند و هيهات كه خميني در برابر تجاوز ديوسيرتان و مشكران و كافران به حريم قرآن كريم و عترت رسول خدا و امت محمد و پيروان ابراهيم حنيف ساكت و ارام بماند و با نظاره گر صحنه هاي ذلت و حقارت مسلمانان باشد .

من خون و جان ناقابل خويش را براي اداي واجب حق و فرسضه دفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظيم شهادتم ، قدرتها و ابرقدرتها ونوكران آنان مطمئن باشند كه اگر خميني يكه و تنها هم بماند به راه خود كه راه مبارزه با كفر و شركت و بت پرستي است ادامه مي دهد و به ياري خدا در كنار بسيجيان جهان اسلام ، اين پا برهنگان مغضوب ديكتاتورهاي ؤ خواب راحت را از ديدگان جهان خواران و سرسپردگاني كه به ستم و ظلم خويش اصرار مي نمايند سلب خواهد كرد .

قسمتي از پيام امام خميني به حجاج بيت الله الحرام
آن روزها دروازه اي براي شهادت داشتيم و حال معبري تنگ ، هنوز براي شهيد شدن فرصت هست دل را بايدپاك كرد .

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي
تاريخچه مختصري از زندگي سردار شهيد اصغر قجاوند جانشين اطلاعات و عمليات نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار رشيد اسلام شهيد اصغر قجاوند در سال 1336 در روستاي بتليجه ديده به جهان گشود و زندگي پر بركت خويش را شروع كرد . از همان اوايل كودكي با توجه به مشكلاتي كه در روستا بود شروع به درس خواندن كرد و دوران ابتدايي را در روستاي بتليجه به پايان رسانيد و براي ادامه تحصيل راهي تهران شد . بعد از اتمام دوره دبيرستان عازم خدمت سربازي شد ، خدمت سربازي وي مصادف با پيروزي انقلاب بود . پس از پيروزي انقلاب و تشكيل سپاه ايشان در اولين فرصت وارد سپاه شد و در عناوين زير خدمتكار مردم و انقلاب بود .

حفاظت از بيت معظم امام خميني (ره) فعاليت در دادستاني انقلاب اسلامي ، عزيمت به كردستان و مبارزه با ضد انقلاب مسئوليت ستاد عملياتي قرارگاه در آغاز جنگ ، مسئول طراحي عمليات در ستاد مركزي ، مسئول اطلاعات قرارگاه خاتم الانبياء و آخرين مسئوليت وي در زمان شهادت جانشين اطلاعات و عمليات نيروي زميني سپاه
عملياتهاي كه اين سردار رشيد اسلام همچون يك بسيجي مخلص و عاشق ولايت در ان شركت داشته است .
فتح المبين ، بين المقدس ، رمضان ، خيبر ، بدر ، والفجر مقدماتي ، والفجر 8.4.3.2.1 ، كربلاي 5.4.1 ، نصر 8.7 و آخرين عمليات، عمليات والفجر 10 به طور جدي شركت فعال داشته است .
خصوصيات اخلاقي سردار رشيد اسلام شهيد اصغر قجاوند :

اخلاص ، تقوي ، اخلاق نيكو ، راز و نياز با خدا ، مقيد به نماز شب ، خواندن قرآن ، با وضو بودن ، قبول كارهاي مشكل و سخت كه با تمام اين ويژگيها هميشه مورد تشويق و تائيد كليه مسئولين و فرماندهان سپاه بود . شهادت اين سردار همه را داغدار نمود ضمن اينكه غير از شهادت مقام و منزلتي در شان او نبود .
شهيد قجاوند متعلق به يك جا نبود و در همه جا خاطرات زيادي از او به يادگار مانده است .

روح پاك و ملكوتي اش زادگاهش را كه در منطقه بويين مياندشت و روستاي بتليجه قرار دارد را عطرآگين ساخته است ، يادش گرامي ، روحش شاد و راهش پر رهرو باد .
تاریخ به روز رسانی: 1393/12/13
تعداد بازدید: 10424
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal