سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۱:۱۹:۴۲
فرمانداری شهرستان فریدن

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی

 شرح وظایف معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار :

 

– حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت و فراهم نمودن موجبات اجرای صحیح آن

–  مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصادی محلی

– اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها
– نظارت در امر بهداشت به ویژه نسبت به بیماری های همه گیر و ناشناخته و اعلام فوری به استانداری و سازمان های مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین امر

– مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمان ها و انجمن های خیریه
– رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوطه و تسلیم گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شکایات شاکی باستثناء مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است

–  تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت منطقه مأموریت

–  کسب اطلاع درباره شخصیت های محلی

–  تشویق و ترغیب مردم به مشارکت و همکاری آنان در امور محلی

–  سرکشی مرتب به کلیه بخش های واقع در حوزه مأموریت و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان بخش ها و روستا ها و کوشش در تأمین خواسته های آنان

–  انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی،خبرگان،ریاست جمهوری،انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه مأموریت طبق قانون و آئین نامه های مربوط

–  انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی که در قانون مربوطه مقرر شده است

–  انجام وظایفی که در قانون وظیفه عمومی به این پست محول شده است

–  مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مربوطه

–  انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشن های ملی و اعیاد مذهبی

–  ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیت های داخلی و خارجی از حوزه شهرستان و انجام تشریفات مربوط
بررسی امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق

–  گزارش وقایع شهرستان به استانداری و مقامات ذیربط

–  اجرای وظایفی که در قانون نظام صنفی به عهده این پست گذاشته شده است

–  نظارت عالیه بر کار مأموران دولتی به استثناء قضات،استادان و دانشیاران دانشگاه و افسران و درجه داران ارتش و

–  بررسی و اظهار نظر در مورد نیازمندیهای مالی شورای اسلامی شهرستان و اقدام در تأمین آنها از طریق مراجع ذیربط
– تهیه گزارش و اظهار نظر در مورد انحلال شورای اسلامی

– مطالعه و بررسی وضع روستاهای تابعه از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت و تعیین نیازهای مالی شوراهای اسلامی

– اظهار نظر نسبت به مصوبات شورای شهر و پیشنهادهای شهرداری در مورد برنامه های عمرانی و نوسازی از نظر مالی و اعتباری

– مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی،اتوبوسرانی،تاکسیرانی و موسسات حمل و نقل

– ارشاد و راهنمایی شهرداری ها در مورد نظافت خیابان ها،معابر عمومی و جلوگیری از سد معبر و غیره