سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۵۰:۲۱
فرمانداری شهرستان فریدن

فرمانداران شهرستان فریدن پس ازپیروزی انقلاب تاکنون

فریدن در فاصله ۱۴۰ کیلومتری غرب استان اصفهان واقع شده است که درسال ۱۳۲۶ هجری شمسی رسماً شهرستان اعلام شد .

 

فرمانداران شهرستان فریدن پس از پیروزی انقلاب تا کنون

 

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ آغاز مأموریت

تاریخ پایان مأموریت

۱

مصطفی امید نجف آبادی

۱۳۵۷ ۱۳۶۱
۲ اسداله زمانی اردستانی ۱۳۶۲ ۱۳۶۵
۳ مصطفی نصر اصفهانی ۱۳۶۶ ۱۳۶۹
۴ رضا نیک نداف ۱۳۷۰ ۱۳۷۲
۵ فضل اله دهخدایی ۱۳۷۲ ۱۳۸۰
۶ پور محمد شریعتی نیا ۱۳۸۰ ۱۳۸۵
۷ اسداله احمدی ۱۳۸۵ ۱۳۹۰
۸ امیر هادی ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
۹ اسفندیار تاجمیری ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
۱۰ کمال رضایت ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
۱۱ سید تقی معین الدینی خرداد ماه ۱۳۹۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۲ عزیزاله عباسی ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تاکنون