پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶:۳۰:۲۹
فرمانداری شهرستان فریدن

حوزه اجتماعی

راهنمای ثبت سازمان های مردم نهاد

 • ورود به سامانه ثبت سازمان مردم نهاد (سمن) به نشانی: https://www.moi.ir

 • ورود به بخش میز خدمات الکترونیک وزارت کشور

 • ورود به بخش سازمان مردم نهاد

 • درخواست صدور پروانه تاسیس سازمان مردم نهاد

 • ثبت نام در سایت

 • ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور

 • ورود به بخش درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد

 • ورود اطلاعات خواسته شده

 • ورود اطلاعات اعضا منطبق یا شناسنامه

 • ورود اساسنامه و صورتجلسات

 • بارگزاری فرم های معرفی نامه (درصورت وجود)

 • ثبت نهایی درخواست

 • پس از درخواست هایی پرونده شما توسط کارشناسان سازمان بررسی می گردد و در صورت بروز نواقص و مشکل به شما اطلاع داده خواهد شد

 • پس از ورود به سامانه امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد

 • پس از تایید کلیه مدارک توسط کارشناسان مراجعه نماینده موسسین به دبیرخانه سازمان مردم نهاد از وزارت کشور یا استانداریها و فرمانداریهای کشور (با توجه به محدوده جغرافیایی فعالیت سمن)

 • تحویل اصل مدارک به کارشناس مربوطه (۴ قطعه عکس، اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا ارائه مدرک معتبر برای ۲ نفر مرتبط با موضوع فعالیت، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا، معرفی نامه نماینده هیات موسس برای انجام تشریفات اداری)

 • تشکیل پرونده در دبیرخانه هیات نظارت و انجام استعلامات چهارگانه مانند قوه قضائیه، اطلاعات، ناجا و تخصصی)

 • دریافت پاسخ استعلام ها و طرح پرونده تاسیس سازمان مردم نهاد در هیات نظارت ارگان مربوطه (استانداری / فرمانداری)

 • پس از تایید طرح پرونده و موافقت با تاسیس سازمان توسط هیات نظارت، مجمع عمومی موسس جهت تعیین هیات مدیره و بازرسان و تصویب طرح اساسنامه تشکیل می گردد

 • اقدام به ثبت تاسیس سازمان مردم نهاد در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

 • تحویل آگهی و پرداخت روزنامه رسمی ثبت شرکتها و تسلیم به واحد استانداری و یا فرمانداری (بسته به گستره ی سازمان مردم نهاد در سطح استان یا شهر)

 • صدور پروانه تاسیس سازمان مردم نهاد توسط ارگان مربوطه

 

فرم ارزیابی گزارش عملکرد اجرایی و مالی سازمانهای مردم نهاد                                                                                                                                                     

فرم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده                                                                                                                                

فرم صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده                                                                                                                 

فرم صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره                                                                                                                                             

فرم مشخصات فردی                                                                                                                                                                                    

فرم تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری                                                                                                                                                         

فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسس ( عضو پذیر )                                                                                                                                         

فرم فهرست مشخصات اعضاء هیئت موسس / هیئت مدیره سازمان                                                                                                                   

فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( ساختار هیات امنایی )                                                                                                     

 

آیین نامه تشکل های مردم نهاد                                                                                                                                                                     

شیوه نامه اجرایی سازمان های مردم نهاد                                                                                                                                                        

آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ارتباط با برگزاری جلسات کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده                                          

فرم صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره                                                                                                                                             

فرم مشخصات فردی                                                                                                                                                                                    

فرم تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری                                                                                                                                                         

فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسس ( عضو پذیر )                                                                                                                                         

فرم فهرست مشخصات اعضاء هیئت موسس / هیئت مدیره سازمان                                                                                                                   

فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( ساختار هیات امنایی )